Přímá akce

Česko-Romská vlajka!?

V uplynulých dnech proběhla médii a na sociálních sítích zpráva o vyhlášení výběrového řízení na česko-romskou vlajku. Jak na to reagovali aktivisté Pro-Vlast se můžete dočíst zde.

Aktivisté Pro-Vlast jednotně stojí za všeobecným odmítnutím samotné existence projektu česko-romské vlajky. Nemůžeme tolerovat pošlapání českých státních symbolů, stejně jako nemůžeme tolerovat ospravedlnění samotného projektu jeho autory a zastánci, ať je již jakékoliv.

Autorem projektu je Tomáš Rafa. Slovák, natrvalo žijící ve Varšavě. Nechápeme, jak může pro národ o tak význačné věci, jako je vlajka, soudit cizinec, který dokonce nežije ani v České Republice. Nemůže tudíž chápat naplno pocity a požadavky českých lidí, stejně jako nemůže doopravdy znát jejich problémy a strasti. Tomáš Rafa nežije v českých Budějovicích, Duchcově, Mostu či jiných lokalitách, kde jsou poctivě pracující čeští lidé každý den vystavování problémům soužití s Romy. Tomáš Rafa se do takových lokalit vždy dívá jen skrz svůj fotoaparát, v pohodlí skryt za hradbou těžkooděnců, daleko od problémů českých lidí.

Autoři v obhajobě této provokace mj. píší:
„Česká vlajka sa v rukách protirómsky orientovaného obyvateľstva stáva symbolom etnicky homogénneho štátu. V tomto kontexte je česko-rómska vlajka protikladom etnicky čistého konceptu štátu, je zmiešaná rovnako ako obyvateľstvo daného štátneho územia.“

Aktivisté Pro-Vlast stojí v přímé opozici proti tomuto prohlášení. Českou Republiku budovali Češi. V bojích o naší svobodu a budoucnost válčili a umírali zase jen Češi. Naše země je zemí postavenou Čechy pro české lidi. Pro Českou Republiku nebojovali a neumírali Romové. Romové tuto zem nepostavili. Hrůzné příklady multikulturní Francie či Švédska a dalších nám ukazují, že pokud má Česká Republika mít budoucnost, musí zůstat etnicky homogenní. Multikultura je zničení původní kultury a pomalé vyhlazení původních obyvatel, v jejíž fungování dnes již nevěří ani špičky evropské politiky, jako je třeba Angela Merkelová. Nenechme si nalhat opak.

Dále z obhajoby projektu:
„Zviditeľňuje a zároveň kritizuje absurdnú a nebezpečnú víziu Českej republiky, v ktorej žije výlučne biele české obyvateľstvo.“

V Norsku žijí Norové. V Nigérii žijí Nigerijci a v Japonsku žijí Japonci. Nory, Nigerijce a Japonce spojuje to, že to byli jen a jen oni, kdo si budoval svou zem, kulturu a tradice. Nechápeme tedy „absurditu a nebezpečí“ v tom, že i my Češi budeme chtít zemi pro nás, ve které budeme žít dle našich zvyků tradic a pravidel. Každý má právo na svou zem, tradice a styl života. Nepotřebujeme romská pravidla, kulturu či zvyky. Máme své vlastní. Nepotřebujeme menšiny, to ony potřebují nás!

Dále pak:
„Prostredníctvom zmiešanej vlajky je položená otázka, či je pôvodná česká vlajka skutočne stále symbolom obyvateľstva žijúceho na českom území a do akej miery bola privlastnená nacionalistami.“

Aktivisté Pro-Vlast jednohlasně odsuzují darebnou myšlenku na to, že česká vlajka již nezastupuje české lidi. Naše současná vlajka, která se vyvinula z mnohem dávnějších českých symbolů, je daleko starším a hlubším symbolem. Netolerujme její pošlapávání!
Odmítáme také jakékoliv další pokusy o ospravedlnění tohoto projektu, jenž si sám ve své existenci odporuje. Odmítáme další prázdné řeči rádoby-umělců, kteří v honbě za senzací a dotacemi jednoznačně zradili české lidi. Opravdový umělec netvoří pro umělce, ale pro lidi. Pokud je svým uměním zradí a zneváží, musí být připraven nést následky!

Aktivisté Pro-Vlast se rozhodli na tuto provokaci reagovat přebarvením tzv. „uměleckých děl“, což také následně provedli.

1

Aktualizace
Galerie Artwall se k naší aktivitě vyjádřila takto:
„Anonymný útok na projekt česko-romské vlajky je jednostranným agresívnym vyjadrením názoru. Vzhľadom k tomu, že útok je anonymný, nie je možné odčítať obsahovú kritiku, ktorá za ním stojí. Akceptujem to ako vyjadrenie sa k projektu, no je mi ľúto, že nadviazanie dialógu v tomto prípade nie je možné,“

Aktivisté Pro-Vlast odpovídají; Máte pravdu, navázání dialogu není možné. Nestojíme a nebudeme vést dialog s člověkem bez špetky úcty k českým lidem a symbolům.