Aktivismus

Letáky – Proti Islámu

Leták určený proti rozpínání islámu v České Republice. Malý, připravený pro tisk. Na jednu stranu A4 se vejde osmkrát. Obsahuje verzi pro tisk po jednom, tak verzi pro tisk osmi kusů na jeden list.

Dokument pro tisk v PDF, přední strana: 1_bw_front_PRINT

Dokument pro tisk v PDF, zadní strana: 1_bw_back_PRINT

Samotná přední strana:

1_bw_front

Samotná zadní strana:

1_bw_back

Pro vytištění na list A4, přední:

1_bw_front_PRINT

Pro vytištění na list A4, zadní:

1_bw_back_PRINT