Aktivismus

Letáky: Proti falešnému umění

Leták určený proti „umělcům“, kteří znevažují České lidi, Českou historii či symboly apod. Malý, připravený pro tisk. Na jednu stranu A4 se vejde osmkrát. Obsahuje verzi pro tisk po jednom, tak verzi pro tisk osmi kusů na jeden list.

Dokument pro tisk v PDF, přední strana: 1_bw_front_PRINT

Dokument pro tisk v PDF, zadní strana: 1_bw_back_PRINT

Samotná přední strana:

1_bw_front

Samotná zadní strana:

1_bw_back

Pro vytištění na list A4, přední:

1_bw_front_PRINT

Pro vytištění na list A4, zadní:

1_bw_back_PRINT