Administrace, Aktivismus, Komentáře

Otevřený dopis redakci Reflexu

Dne 8. ledna 2014 zareagoval známý magazín Reflex na naši soutěž, týkající se vlajek Evropské unie. Jelikož jsme bohužel nebyli kontaktování žádným novinářem a neměli jsme tedy možnost dát oficiální vyjádření či stanovisko k dané věci, reagujeme na dle našeho značně tendenční článek touto cestou. Dole si můžete přečíst kompletní otevřený email, směřovaný redakci časopisu Reflex. O tom, jak se bude celá věc vyvíjet, vás budeme informovat!

Dobrý den,

Reaguji na Vámi napsaný článek „Pryč s vlajkami Evropské unie. Ty hadry prý visí na státních budovách nelegálně“, zveřejněný na webovém portálu www.reflex.cz dne 8. ledna 2014.

Rád bych opravil několik nepřesností, které v článku uvádíte. První věcí je informace v perexu článku. Cituji: „A nyní nově skupina ProVlast, která vybízí k pálení a ničení vlajek Evropské unie.“ Toto rozhodně odmítáme – buď jako účelovou lež, či jako důkaz toho, že jste si článek, týkající se události, vlastně nepřečetla. Na našich webových stránkách je konkrétně podtrženě uvedeno, cituji: „Vlajky prosím nepalte, nesplachujte ani nijak neničte. Schovejte si je; máme pro ně využití!“

Druhou věcí je pak Vaše interpretace naší motivace; vy uvádíte, že konáme snad z nadbytku volného času a jakési abstraktní nenávisti vůči symbolu (z jakých důvodů takto soudíte, to je nám neznámo) obojí taktéž rozhodně odmítáme.
Naší motivací je zbavení čestných míst našich státních budov od vlajky Evropské unie; jsme svrchovaný stát, nikoliv ničí protektorát, tudíž na státních budovách má být pouze naše státní vlajka, nikoliv neuznaná vlajka nestátního celku. Odkáži Vás na prohlášení 52 Lisabonské smlouvy, která určuje výjimku pro některé členské státy (naše republika je mezi nimi) ohledně využívání mj. vlajky Evropské unie.

Prohlášení 52 zní: „Belgie, Bulharsko, Německo, Řecko, Španělsko, Itálie, Kypr, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Rakousko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko prohlašují, že vlajka znázorňující kruh dvanácti zlatých hvězd na modrém pozadí, hymna vycházející z „Ódy na radost“ z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena, heslo „Jednotná v rozmanitosti“, euro jako měna Evropské unie a 9. květen jako den Evropy pro ně zůstávají i nadále symboly sounáležitosti občanů Evropské unie a jejich svazku s ní. “

Seznam zemí neobsahuje Českou republiku. Tedy stejně jako pro Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Irsko, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Velkou Británii a Švédsko nezůstává symbolem vlajka Evropské unie. Vlajka Evropské unie je tedy pro nás cizím symbolem.

Naše motivace je však také jiná; ve světle celoevropského dění, skutků a celkového konání Evropské unie již nevidíme EU jako vhodnou a odpovídající cestu pro český národ. Odmítáme kroky vedoucí ke snížení naší státní suverenity, odmítáme regulace a byrokracii vlády Bruselu. Věříme, že každý národ, stát a etnikum na světě má právo na sebeurčení bez cizích omezení, regulací, směrnic a vměšování.

Vlajka Evropské unie na našich státních budovách nechápeme zdaleka jako „nevinný symbol“. Pro nás je to hlavně symbol ztráty nezávislosti a suverenity. Je to symbol podřízenosti. Stejně jako bychom netolerovali žádný jiný cizí symbol na našich státních budovách, nemůžeme tolerovat tento.

Celá akce je tudíž velmi symbolickým vyjádřením odporu vůči trendu věšet cizí vlajky na naše státních budovy – to jsme si my, Češi, zažili v naší historii již několikrát a nikdo jiný by to neměl vědět lépe, než Vy.

Odmítáme též nařčení z nenávisti – nejsme nenávistná skupina, nepodněcujeme k nenávisti. Naše ideály jsou postaveny na lásce k našemu a na pozitivním nacionalismu (více zde: https://pro-vlast.org/idea/), nikoliv nenávisti vůči ostatním.

Předem děkujeme za vysvětlení výše zmíněných bodů.

S pozdravem a přáním úspěšného dne,