Aktivismus, Přímá akce

Muslimské školy v ČR už od září? Ne s námi!

Jak jsme již v lednu informovali, tak se děje; v září 2014 uplyne 10 let od zaregistrování náboženské organizace Ústředí muslimských obcí Ministerstvem kultury ČR. Podle tohoto zákona má církev či náboženská společnost možnost zažádat po 10 letech od registrace o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv, pokud splní další podmínky, uložené tímto zákonem. Co proti tomu dělat a jak se tomu postavit zde!

Mezi tyto práva patří:

  • vyučování náboženství na státních školách
  • vykonávání duchovenské služby v armádě či věznicích
  • vykonávání obřadů, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky
  • zřizování církevních škol
  • zachovávání povinnosti mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství

Ve zkratce budou tedy moci čeští muslimové vyučovat naše děti na školách o islámu, budou moci vykonávat duchovní službu ve vězeních (pro zajímavost, islám se celosvětově ve věznicích raketově šíří – třeba ve Velké Británii za necelých patnáct let o více, jak 200%! Muslimové jsou známí tím, že nutí ostatní vězně ke konverzi, i pod pohrůžkou násilí) A o co hůř, čeští muslimové budou moci zakládat oficiální islámské školy na území naší vlasti.

Tomu musíme zabránit.

Využijme nyní všechny prostředky, které nám zákon umožňuje. Podepišme velmi rychle rostoucí petici, volejme a pišme maily svým zákonným zástupcům. Jak na to?

1) Podepište petici! pokud petice splní více, jak 10 000 podpisů, je s ní již možné dále operovat (v době psaní článku má již přes 3000 podpisů). Nezabere vám to více, jak pět minut a může to udělat každý. Petice zde. (Poznámka: nejsme autory petice, ani textu v něm uvedeného!)

2) Kontaktujte svého poslance! Na stránce poslanecké sněmovny si najděte poslance za svůj kraj a tomu pak napište emailovou zprávu. Hledat můžete také podle mapy kanceláří – návštěva či telefonát udělá své! Pokud nevíte co napsat, níže v článku je vzor emailu, který můžete zkopírovat a odeslat.

3) Kontaktujte své senátory! V seznamu senátorů si najděte senátora pro váš volební obvod a tomu napište či zavolejte. Pokud nevíte co napsat, níže v článku je vzor emailu, který můžete zkopírovat a odeslat.

4) Pomozte s propagací! Vytiskněte si některý z letáků a rozdejte je mezi své známé, či je zanechte na svém pracovišti, škole či ve svém okolí.

Nenechte se odbýt, nenechte se odmítnout – domáhejte se svých práv! Donuťme naše politiky konat – nic jiného, než soustavný tlak ze všech směrů je k tomu nedonutí. Čím více mailů, telefonátů či návštěv, tím lépe!

Email ke kopírování – nezapomeňte změnit oslovení na začátku a vyplnit jméno na konci:

Vážený pane poslanče (senátore),

Já, níže podepsaný občan, jsem stejně jako mnoho dalších mých kolegů, známých a rodinných příslušníků, zděšen ze současného vývoje událostí ve věci přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv pro Ústředí muslimských obcí.

Jak jste si jistě vědom, v září 2014 uplyne 10 let od zaregistrování náboženské organizace Ústředí muslimských obcí Ministerstvem kultury ČR. Podle odst. 1a §11 zákona č. 3/2002 Sb. má církev či náboženská společnost možnost zažádat po 10 letech od registrace o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv, pokud splní další podmínky, uložené tímto zákonem.

Žádám Vás, vyslyšte obavy svých voličů a občanů a v případě, že Ministerstvo kultury ČR obdrží příslušnou žádost, využijte svých pravomocí k nepřiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv náboženské organizaci ÚMO, a to z těchto důvodů:

1. Dle informací, sdělených pracovnicí MK ČR, ÚMO každoročně nezveřejňovalo výroční zprávu o činnosti, čímž nesplnilo podmínku, uloženou odst. 1b §11 zákona o církvích.

2. Dle údajů ze sčítání lidu, domů a bytů 2011, zveřejněných Českým statistickým úřadem, se k ÚMO přihlásilo 1442 občanů ČR. Je proto velice pravděpodobné, že ÚMO v září 2014 nedosáhne na počet členů, nutný k přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv, podle odst. 4a §11 zákona o církvích.

3. Máme odůvodněnou obavu, že ÚMO vyvíjí činnost, která není v souladu s právním řádem ČR, konkrétně s odst. 2 §2 a s §5 zákona o církvích. Tato činnost byla několikrát zaznamenána v pražské a brněnské mešitě, například v kázání bývalého předsedy ÚMO Hassana Alrawiho bylo schvalováno užití násilí za účelem donucení dětí k modlitbě, v kázání pana Lukáše Větrovce (2011) byly vyjádřeny jasné projevy antisemitismu, v pražské mešitě vystoupil kontroverzní londýnský imám Haitham al-Haddad, který přijel pomoci s ustavením paralelního islámského právního systému pro českou muslimskou komunitu. Dále existují svědectví několika českých exmuslimek a exmuslimů, kteří potvrzují, že výše uvedené projevy nejsou v pražské a brněnské mešitě výjimkou. Jelikož se ve výše uvedených příkladech jedná o přední představitele ÚMO, sdílíme vážnou obavu, že v českých mešitách, které spadají pod záštitu ÚMO, dochází opakovaně k porušování právního řádu ČR a dochází k činnosti, která představuje bezpečnostní a společenské riziko pro naši zemi.

Předem děkuji za Váš čas a ochotu při čtení této zprávy a těším se na Vaši odpověď.

S pozdravem,

Jméno.

Leták ke stažení: