Aktivismus, Solidární akce

Daruj krev pro vlast

Aktivisté Pro-Vlast se rozhodli pomoci i jinak; darováním krve. Každý člověk v průměru za svůj život podstoupí pět transfúzí a dvanáctkrát využije léčiva vyrobená z krve. Nejvhodnějším způsobem jak pomoci je tedy dobrovolné darování krve, ke kterému nyní vyzýváme všechny naše aktivisty a příznivce!

Nebyli bychom to však my, abychom to nepojali trochu odlišně; tak jako jsme lov na vlajky EU pojali jako soutěž, rozhodli jsme se, že budeme držet zde v článku tabulku s tím, kolik krve jsme všichni společně darovali.

Pište nám na Facebook nebo na náš email, kdy jste byli darovat a kolik z vás darovalo krev. Vše zapíšeme do tabulky. Města či vesnice, ze kterých bude nejvíce dárců, čeká odměna! Akce bude probíhat od dnešního dne do 31. července. Prodlouženo!

POZOR: Darujte krev ve státních nemocnicích, nikoliv v soukromých. Darování krve v soukromých institucích znamená praktickou jistotu v tom, že s vaším darem bude dále obchodováno a s největší pravděpodobností se ani nedostane k lidem v naší vlasti!

Solidaritu pro vlast – přímo ze srdce!

 

krev

Pravidla pro dárce:

Dárcem může být každý zdravý člověk, který:

 • je osobou s trvalým bydlištěm na území ČR nebo osobou členského státu na území EU mající zdravotní pojištění platné v ČR
 • je ve věku 18–65 let, (první odběr do 60 let)
 • váží alespoň 50 kg
 • netrpí vážnější chorobou (výjimkou může být snížená funkce štítné žlázy, kompenzovaná hypertenze, sezónní alergie aj.) to znamená:
  • netrpí vážnějším onemocněním srdce a cév (infarkt, srdeční vada, nekompenzovaný vysoký krevní tlak)
  • neprodělal nádorové onemocnění (kromě zcela vyléčených nezhoubných nádorů)
  • netrpí vředovou nemocí žaludku, vážnějším onemocněním žlučníku nebo slinivky
  • netrpí chronickým onemocněním ledvin
  • neléčí se pro krevní onemocnění (chudokrevnost, poruchy srážlivosti krve…)
  • nemá onemocnění nervového systému (epilepsie, roztroušená skleróza)
  • netrpí revmatickým onemocněním
  • netrpí vážnějším kožním onemocněním
  • neprodělal závažné infekční onemocnění jater (žloutenka typu B nebo C)
  • neprodělal žádnou transplantaci orgánů, včetně rohovky a tvrdé pleny mozkové
  • neprodělal v posledním období závažnou infekci, která by mohla ohrozit příjemce transfuze nebo být známkou zvýšeného rizika (TBC, syfilis, kapavka, tyfus, paratyfus, brucelóza, tularémie, toxoplazmóza, malárie ani další tropické nemoci…)
 • neprodělal v posledních 6 měsících operaci, lékařské vyšetření pomocí katetru či endoskopu, tetování nebo piercing
 • jeho životní styl ho nevystavuje zvýšenému riziku získání pohlavních a krví přenosných chorob (promiskuitní způsob života, užívání nitrožilních drog, alkoholismus, pobyt v nápravném zařízení v posledním roce)
 • nepobýval v posledních 6 měsících v tropických zemích a exotických oblastech (výskyt malárie a dalších tropických chorob)
 • nepobýval v letech 1980–1996 ve Velké Británii a Francii déle než 6 měsíců, nedostal transfuzi v zahraničí (kromě Slovenska před rozdělením republiky)
 • nevyskytla se jeho pokrevním příbuzenstvu Creutzfeldt-Jacobova nemoc nebo její varianty (vCJD)
 • je-li muž, neměl pohlavní styk s jiným mužem v posledním roce
 • při darování si velmi dobře vybírejte místo – vyhněte se soukromým společnostem, které krev dále prodávají mimo ČR. Takové společnosti se dají poznat dle toho, že vám za odběr platí.

Více můžete nalézt zde.