Aktivismus, Reportáže, Solidární akce

Dobročinná akce v Čáslavi

Během víkendu se aktivisté Pro-Vlast Praha vydali za vítězi naší soutěže o lov na vlajku EU. Cílem cesty bylo předat výhry a ulehčit trochu místním dětem, které musí trávit počínající jaro v nemocnici.

Byli jsme velmi vřele přivítáni skupinou aktivistů Čáslav, se kterými jsme si při poradě v místní restauraci vymezili naše cíle, probrali novinky, týkající se našich skupin, naplánovali další aktivity a poté se vydali na krátkou prohlídku po kulturních dominantách jejich města.

Poté jsme se už přesunuli do čáslavské nemocnice, kde jsme nejprve předali zaměstnancům několik tašek hraček, velké množství omalovánek, pastelek a dětských samolepek. Nezapomněli jsme ani na sloužící sestry a lékaře, kterým jsme přivezli něco dobrého ke kávě, jakožto i jménem všech ostatních skupin Pro-Vlast děkovné certifikáty, kterými jsme ocenili jejich službu o ty nejmenší.

Na závěr bychom velmi rádi poděkovali všem aktivistům a jejich přátelům z Čáslavi, díky jejich příkladným osobním darům, nápadu a věnovanému času byla tato akce možná. Děkujeme a budeme se těšit příště! Společně pro vlast!

Solidarita a dobročinnost je potřebná v každé době a společnosti. I vy můžete pomoci ve svém městě či vesnici. Přidejte se!