Reportáže, Solidární akce

Uctění památky partyzánů v Beskydech

Skupina našich aktivistů se rozhodla uspořádat výlet k 69. výročí „osvobození“ (proč v uvozovkách?) do Beskyd a při té příležitosti navštívit pomník 1. partyzánské brigády Jana Žižky pod vedením hrdinného velitele Jána Ušiaka.

Aktivisté se rozhodli jednak takto uctít památku hrdinů, a všech, kdo ve zlých dobách i přes ohrožení života (svého a svých rodin), pomáhali odboji. A jednak pro to, aby pomníky očistili a dodali na něj nové květiny, svíčky a malý erb našeho vlasteneckého hnutí.

Věříme, že každý vlastenec by se měl aktivně zajímat o naší historii, by měl alespoň jednou ročně uctít alespoň květinou naše padlé válečné hrdiny. Stejně tak by se měl každý zdržet zbytečných a nevhodných soudů a domněnek na adresu mužů a žen, kteří v dobách ohrožení národa a vlasti, vystoupili z davu a vzepřeli se jakémukoliv okupačnímu režimu.

Velmi děkujeme všem účastníkům za jejich důstojnou reprezentaci naší skupiny a myšlenky!

Aktivisté navíc děkují všem, kdo nás podporují – bez vás by to nešlo!

Vlasti zdar!

– Spojení aktivisté Slezska a Středních Čech.