Administrace, Komentáře

Otevřený dopis ministerstvu vnitra

Po shromáždění, které jsme pořádali na prvního máje a které se nemohlo díky policejnímu zásahu konat, jsme se rozhodli obrátit na ministerstvo vnitra a žádat o vysvětlení. Učinili jsme tak formou otevřeného dopisu. O odpovědi vás samozřejmě budeme informovat! Dodejme však, že toto není poslední dopis na vnitro a v dohledných dnech hodláme zaslat ještě jeden. Samozřejmě také formou otevřeného dopisu. Sledujte náš web a Facebook pro novinky!

 

Věc: Stížnost na vedení pořádkových policejních sborů

Ministerstvo vnitra ČR
Nad štolou 936/3
170 34
PRAHA 7, HOLEŠOVICE

Dne 8.4,2014 jsem na Magistrátu hl.m.Prahy řádně nahlásil konání shromáždění u příležitosti 10.výročí našeho členství v tzv.EU. Shromáždění cca 100 osob se mělo konat v ul. Ke Hradu u Hradčanského náměstí v Praze 1. Shromáždění mělo formu happeningu a mělo trvat od 14-16 hodin.

Před 14.hodinou se do prostoru shromáždění začaly sjíždět policejní auta s policejními sbory a i tzv. těžkooděnci. Na asi 50 demonstrantů se sjelo skoro 100 policistů, a to jenom proto, že demonstranti chtěli vyjádřit svou nechuť s členstvím naší země v tzv.EU. Vedle důstojníka policie p. Šídy (223437), jemuž jsem předal svoje identifikační údaje a který mě a mé přátele poučil o průběhu manifestace, se objevil i nechvalně známý důstojník Policie, p. Jiří Kopečný. Zřejmě to byl on, kdo dal příkaz v době po 14.hodině k perlustraci zúčastněných a jejich šikanování ze strany Policie ČR s úmyslem je ponížit a překazit tak – lépe řečeno rozbít – povolené shromáždění. Vzhledem k tomu, že šikany ze strany policistů probíhaly příliš dlouho – bylo už po 15.hodině – a značná část zúčastněných raději odešla znechuceně domů, happening nemohl ani začít, rozhodl jsem po dohodě se členy shromáždění toto po 15.hodině ukončit.

Řádně povolené shromáždění občanů ČR se tedy nemohlo konat, neboť zvůle vedení policistů a tzv. pořádkových sborů tomu zabránila. Jde především o p. J. Kopečného, důstojníka Policie ČR, který – podle mého názoru – zneužil pravomoci veřejného činitele tím, že nevyčkal až zákonem povolené shromáždění občanů skončí, a teprve potom měl zúčastněné perlustrovat, popř. i třeba podle jeho uvážení podezřelé z trestné činnosti předvést.
Počínání velitelů Policie ČR, konkrétně i p.Kopečného, se také dá kvalifikovat jako výtržnictví podle § 358 tr.zákona – ocitujme  ho:

Výtržnictví
(1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu, průběh nebo zakončení organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) opětovně, nebo
b) jako člen organizované skupiny.

Jednotliví účastníci našeho shromáždění byli hrubě napadáni organizovanou skupinou – a Policie ČR organizovanou skupinou je; účastníkům shromáždění bylo zabráněno v konání svých občanských práv, zaručených jim Listinou práv a svobod (Oddíl II.čl.19/1), jež je  nedílnou součástí  Ústavy ČR a je nadřazená všem zákonům, a nemohli svoje občanské právo uplatnit, čímž cítí zejména morální újmu.

Žádám proto, aby vedení Ministerstva vnitra vyšetřilo případ neodůvodněného napadení členů povoleného mítinku ze dne 1.května 2014 na Hradčanském nám v Praze 1, a vyvodilo patřičné důsledky z přestoupení pravomoci veřejného činitele velitelů neoprávněného policejního zásahu proti pokojnému shromáždění občanů.