Aktivismus, Reportáže, Solidární akce

Uctění památky obětí komunistického režimu: Praha + Ostrava

27. června, v Den památky obětí komunistického režimu, se sešli společně aktivisté Pro-Vlast Praha a Pro-Vlast Morava-Slezsko, aby květinami uctili toto významné datum.

Prohlášení aktivistů Praha:

Tento den, tedy smutné datum, kdy byla zavražděna Milada Horáková, by pro nás vlastence a nacionalisty měla být hlavně upomínka hned ze dvou důvodů. První – nesmíme nikdy zapomenout na to, jaké obrovské škody se dopustil tento zločinný režim na duši našeho národa, na kultuře naší vlasti a na tisících z nás. A druhá – musíme se stavět proti relativizaci těchto zločinů, musíme se stavět proti snaze tento režim resuscitovat a musíme se stavit proti všem jeho projevům ve veřejné sféře.

Položením květiny k pomníku symbolicky stvrzujeme naše odhodlání toto přesvědčení bránit.

Nikdy nezapomeneme, nikdy neodpustíme!

Prohlášení aktivistů Ostrava:

27. června jsme se sešli u pomníku obětem komunismu na Prokešově náměstí (tedy před radnicí), kde jsme položili pietní kytici jako uctění památky všech mužů a žen, kteří zločinný režim připravil o svobodu, zdraví nebo nejhůře; životy. Mnohdy jen kvůli přílišné odvaze, lásce k vlasti nebo jen špatnému slovu.

Rádi bychom podotkli, že je obrovskou ostudou, že v tak velkém městě, jako je Ostrava, byli aktivisté Pro-Vlast JEDINÍ, kdo přišel uctít památku a položil alespoň květiny.

To nám však ukázalo, že je třeba vytrvat v tomto vlasteneckém úsilí, být aktivní a dále šířit naše přesvědčení. Věříme, že naše společné aktivity, ať již proti komunismu či jiné, budou dříve nebo později vidět nejen v naše městě, ale i v celé naší vlasti. Věříme, že se už nikdy bílý český lev neskloní před rudou hvězdou!