Aktivismus, Přímá akce

Třebíč je naše město!

Naši aktivisté z Třebíče oslavili 5 000 členů naší komunity tím nejlepším způsobem – aktivismem! Skoro celou sobotu strávili prací; rozdali několik stovek letáků (a navštívili co mohli – několik restaurací, stánky, úřad a další)

Společně s fotografiemi poslali i motivující prohlášení:

„Pět tisíc. To je zdárný příklad toho, jak se z malé komunity vlastenců, z jednoho nápadu, myšlenky, může stát něco vlasti prospěšného.
Vše začíná od myšlenky jednoho člověka. Jak praví nejen má idea, ale i idea ostatních členů Pro-Vlast: vše začíná od kořenů!
Pokud chcete změnit, nebo ovlivnit společnost, není jiné cesty než tak začít. A já si myslím, že jsme právě dosáhli významného počtu.
Chtěl bych za mne i za mého kamaráda poděkovat organizaci Pro-Vlast a jejím příznivcům za nadšení pro aktivismus, neustálý optimismus,
vlastenectví a naději, kterou do nás vkládá, přesto, že by tak někdo ani našim vrstevníkům nikdy nevěřil, jako právě oni. Za poskytnuté rady, 
materiály, dokonce i trička! Důvěra v nás vložená má za výsledek náš budoucí vývoj v našem městě. Děkujeme a gratulujeme!“

 

A my mnohokrát děkujeme do Třebíče za krásné poděkování a ještě více za aktivismus – společně pro lepší vlast!