Aktivismus, Přímá akce

Kampaň proti islamizaci – Teplice

Několik stovek barevných letáků bylo rozneseno a rozlepeno po celých Teplicích. Ušetřeny nezůstaly ani muslimské podniky a modlitebna. Podporujeme!

Prohlášení aktivistů Pro-Vlast Teplice:
„Letáky byly rozneseny v sídlištích přilehlých k lázeňské části parku. Zde dochází k největšímu skupování nemovitostí (bytů) muslimy nebo PO za účelem pronájmu/prodej muslimům. Letáky byl vylepeny v oblasti lázeňské čtvrti Šanov 1 a blízkém okolí. Téměř výhradně ve staré zástavbě. Podle našeho pohledu je potřeba vyvolat diskuzi na téma kulturního a ekonomického dopadu pro město Teplice a jeho občany. Je třeba také dodat, že Muslimská komunita u nás, ale i jinde ve světě je komunitou sama pro sebe: tudíž půjčovny aut, večerky, kadeřnictví, bistra a další podnikatelské subjekty vedené muslimy zaměstnávají zase jen muslimy. Co se týče Lázní Teplice v Čechách a.s., je majoritní podíl v rukách soukromých akcionářů a město jako takové je pouze minoritním vlastníkem. Klientela z blízkého Německa, ale i Slovenska nebo Ruska byla nahrazena klienty z arabských zemí a v podstatě vytlačena. Socio-kulturní adaptabilitu evropských hostí a jejich velikou výhodu nad muslimy snad vysvětlovat nemusíme. Absurdní třešničkou na dortu pak je fakt, že majoritní vlastník je holandská společnost Spanet B.V., se sídlem tamtéž – tudíž kapitál je navíc vyváděn ze země!“

Galerie: