Aktivismus, Solidární akce

Ostrava: Uctění památky Jiřího „Regiho“ Schamse

Po více než týdnu od úmrtí symbolu novodobých českých válečných veteránů, Jiřího „Regiho“ Schamse, si jeho vzor a památku připomněli naši ostravští artyzáni. Více jak padesáti kusy vzpomínkových tabulek ozdobili místní MHD – místo, které je většinou vyhrazeno pro komerční reklamu využili daleko lépe; jako vzpomínku a kondolenci.

Prohlášení ostravských aktivistů: Po více než týdnu od smrti Jiřího „Regiho“ Schamse, člověka který by pro nás všechny měl být vzorem nezlomného ducha odvahy a bojovnosti, zveřejňujeme své instalace v ostravském MHD. Rozmístěno bylo přes 50kusů. Tím se připojujeme ke kondolenci rodině a všem Regiho kamarádům, spolubojovníkům a obdivovatelům. Protože my jsme na naše vojáky a válečné veterány hrdí a vždy budeme! ODPOČÍVEJ V POKOJI Regi – HRDINOVÉ NEUMÍRAJÍ…