Reportáže

Návštěva čs. opevnění Hlučínsko/Prajzská

Naši aktivisté z okolí Ostravy a okolí podnikli během sobotního dopoledne další z řady vlasteneckých výletů. Tentokrát navštívili čs. opevnění ve svém kraji. Jejich reportáž můžete číst zde:

Zatímco se většina našich vrstevníků snaží dospat probdělou páteční noc, nebo je nucena trávit sobotu v práci, jelikož dnešní systém není schopen uživit mladého člověka za běžných 5 pracovních dní, my máme to štěstí se vydat ven. Blíží se výročí 70 let od osvobození a Ostravsko-opavské operace. A tedy i zahájení sezóny na čs. opevnění, na námi velice blízké a zamilované Prajzské, která je dle nás jedním z nejhezčích koutů naší změně s velice zajímavou minulostí. Za velice chladného dopoledne odjíždíme. V okolí procházíme pár menších objektů, fotíme a nasáváme atmosféru železobetonových strážců republiky.

Vzpomínáme na tehdy nezměrnou odvahu našich mužů a odhodlání bránit naší malou mladou republiku, kdy takřka během týdne, vznikla milionová armáda, odhodlaná rvát se o každý metr naši milované vlasti. Tento ideál oddanosti, hrdinství a vlastenectví je pro nás nejvyšším zákonem a při návštěvách těchto míst nám dává sílu vytrvat. Snění o odvaze milionu českých mužů nám kazí pouze trpká příchuť mnichovské zrady; našich bývalých a dnes opětovných „spojenců“.

Stojíme na vrcholku jednoho z obrů. Nikdo nemusí nic říkat a pak skoro sborově vyřkneme: „Měli jsme se bránit, měli! A znovu budeme, ať je to třeba Němec, Američan, Rus nebo úředník z Bruselu! Suverenitu, samostatnost a hlavně hrdost si znovu vzít nenecháme!“

O chvíli později se účastníme první organizované prohlídky. Jde o těžký objekt „MO-S 21 Jaroš“. Každý z nás už zde byl několikrát, ale rádi se podíváme, co je zde nového jelikož parta zdejších nadšenců se snaží expozice neustále obnovovat a doplňovat o nové zajímavosti. Projdeme velice zajímavou komentovanou prohlídku, za kterou tímto děkujeme! Vyrážíme dál. Opět navštěvujeme několik osamocených menších objektů, lidově tzv. řopíků, a pak vyrazíme k pěchotnímu srubu „MO-S 24 „Signál“, který z důvodu zasazeni do krajiny máme asi nejraději. Máme to štěstí že zde zastihujeme partu mladých, velice ochotných nadšenců, kteří se snaží tuto neocenitelnou památku zrekonstruovat a přiblížit co nejvíce původnímu stavu. Ač je to práce velice náročná, časově i finančně, zvláště pak v dnešní pohnuté době, kdy úřady při těchto snahách zbytečně škodí, tak musíme říci, že se to chlapcům výborně daří a přejeme jim co nejvíce úspěchů a co nejrychlejší cestu k jejich cíli. Vytrvejte!

Chtěli bychom poděkovat a složit poklonu všem mužům ale i ženám, kteří se podílí jakkoliv na aktivitách okolo čs. opevnění. Kteří věnují své těžce vydělané peníze a čas o víkendech a dovolených právě těmto železobetonovým spícím hrdinům a snaží se je uchovat budoucím generacím. Všem doporučujeme tyto „muzea v přírodě“. Nejen z pohledu historického, ale i přírodního – okolí bývá překrásné.

Vlasti zdar!

Galerie: