Přímé akce jsou často neplánované, spontánní demonstrace či manifestace, odpovědi na dění a jiné aktivity podobného ražení. Řadíme do nich i rozdávání letáků a jinou propagaci v ulicích českých měst a vesnic. Jsou to rychlé a efektní události, které nezařazujeme mezi solidární pomoc, avšak jsou nápomocné jiným směrem. Skrz přímou akci také využíváme našeho práva na občanskou neposlušnost.

Do přehledu přímé akce…