Solidární akce jsou jedním z hlavních pilířů naší snahy – patří do nich jakákoliv přímá a nepřímá pomoc českým lidem. Dobrovolnická pomoc při živelných pohromách, materiální pomoc nemocnicím, zvířecím útulkům, výsadba stromů, čištění  lesů a v neposlední řadě také podpora sociálně slabších českých rodin; to vše a mnohem víc patří do naší činosti!

Do přehledu solidární akce…