Pozitivní nacionalismus

„Nečekejme, že nám někdo pomůže – pomozme si sami! Nečekejme, že nám někdo dá spravedlnost či svobodu – vezměme si je!“

„Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.“

Skupina Pro-Vlast je zastáncem tzv. pozitivního nacionalismu. Co si pod takovým slovním spojením představit? Je takových myšlenek třeba? Co mohou nabídnout české společnosti? Pojďme si to rozebrat.

Pochopení pozitivního nacionalismu

Pozitivní nacionalismus je kladným vnímáním vůči českým lidem, pozitivním přístupem vůči českým tradicím, stylu života a přístupu k okolnímu světu. Pracujeme pro posílení a udržení těchto zvyků, jsme odhodláni potlačit všechny, které je ohrožují. Propagujeme to dobré z našeho národního charakteru, snažíme se potlačit to špatné. Nejsme však zaslepení vůči sami sobě; téměř 70 let cizího útlaku zanechalo na nás Češích víc, než jeden šrám.

Věříme, že staletí samostatného vývoje českého národa jako celku, vytvořilo v českých lidech specifické pouto a způsob chování, jakožto svébytnou krásnou kulturu a unikátní styl života. Tak, jako se při dlouhém pobytu v cizí zemi rádi setkáme s jiným Čechem, i my vnímáme potřebu toto pouto zachovat.

Pozitivní nacionalismus však není o nenávisti vůči jiným národům či rasám. Je o pomoci a službě vlastním lidem. Je službou, ne módou nebo pouhým tématem k diskuzi. Tato služba solidarity má mnoho podob; ani jedna však není pouhou charitou, kdy jedni dávají druhým. Pozitivní nacionalismus věří, že každý může pomoci vlastním lidem okolo sebe. Protože vždy je tu někdo, kdo je na tom hůře, než já sám.

Mnozí soucítí s lidmi na druhém konci světa a neváhají přes neziskové organizace zasílat své peníze. Pro stromy nevidí les. Se statisíci Čechů, žijících vinou špatného hospodaření vlád, na úrovni chudoby a v nezaměstnanosti, věříme, že je čas se zastavit a pomoci vlastním lidem. To je i hlavním posláním skupiny Pro-Vlast: přímá pomoc výhradně vlastním lidem.

Věříme, že pokud se solidarita, dobročinnost a čest vůči ostatním lidem našeho národa stane všeobecně rozšířenou normou, překonáme společně jakoukoliv překážku, která nám vrhne tato či další vláda pod nohy.

Pozitivní nacionalismus však není pouze pasivním služebníkem českých lidí, který se snaží napravit chyby a zločiny současné vlády a jejích předchůdců. Pozitivní nacionalismus také aktivně vystupuje na obranu českého stylu života, českých zvyků, tradic a symbolů. Stejně jako šlapáno na naše sociální a ekonomické jistoty, je šlapáno na naši hrdost. Jen hrdí lidé však mohou býti šťastnými a svobodnými lidmi!

Je takových myšlenek dnes třeba?

Ano, je. Dnešní globalizovaný svět se stává ze své podstaty odosobněným a chladným světem, který nutí jednotnou konzumní kulturu všem, kteří se na něm podílejí. Nechceme jednotný, šedý svět. Jsme pro různorodý svět plný odlišných národů, kultur, ras, tradic a zvyků. Globalismus a multikulturalismus věří, že po celém světě má být jedna značka obchodů s potravinami, jedna značka oblečení, jedna měna, jedna šedá odosobněná masa lidí bez tradic a zvyků. Pozitivní nacionalismus věří, že čím více bude na světě na sebe hrdých národů, vnímajících a chtějících zachovat svou jedinečnost, tím lépe spolu budeme vycházet.

Zeptejme se sami sebe, proč cestujeme? Protože chceme poznávat věci, které u nás doma nevidíme; cizí kulturu, tradice a zvyky, stejně jako přírodu a společnost. Globalismus je proti této jedinečnosti. Pozitivní nacionalismus je jeho opakem; jsme za zachování naší ale i cizí národní jedinečnosti.

Tato různorodost a jedinečnost je však definována etnickým a územním ohraničením. I proto stojíme proti násilným projevům cizích kultur na našem území; stojíme proti budování mešit v České Republice, stejně jako odmítáme přizpůsobování se jakékoliv jiné menšině, která odmítá s námi žít v naší zemi podle našich pravidel. Znovu se zeptejme sami sebe, jak bychom dopadli, kdybychom se snažili žít dle českých zvyků v Iránu nebo Číně. Odmítáme jakékoliv formy pozitivní diskriminace – my, Češi, nedlužíme nic žádné menšině. Chceme právo si sami rozhodovat o budoucnosti naší země.

Pozitivní nacionalismus toto právo přiznává všem národům na světě.

Afrika Afričanům – Asie Asiatům – Evropa Evropanům!

Sebeurceni