Kdo jste?

Jsme reakcí na vývoj společnosti u nás v České republice. Jsme hlasem lidu bez rozdílu společenského postavení, pohlaví, subkultury či politického přesvědčení. Jsme ti, kteří staví právo na svobodu, stejný metr a blaho naší země nad osobní zisk.

Z hlediska aktivit; věnujeme se rozličným solidárním akcím na podporu české veřejnosti – nyní za sebou máme pomoc při záplavách a do budoucna plánujeme též pomoc českým sociálně slabším lidem, poskytování bezplatných seminářů sebeobrany a bezplatné právní poradny, úklid veřejných prostor a zeleně, vysazování nových stromků, podporu státních nemocnic a dětských domovů. Chceme se se také věnovat odhalování drogové kriminality a zneužívání dětí, starých a nemohoucích lidí. Veškeré naše aktivity zde.

O co vám jde?

Pomáhat potřebným, odsuzovat nepotřebné a nepravé. Stojíme za českým národem; silným a hrdým jako v dřívějších dobách. Pyšným na své vynálezce, umělce, architekty a sportovce ale i všechny pracující občany. Díváme se do slavné české minulosti a nabízíme Vám zpět po kouscích střípky hrdosti. Činy probouzíme vlastence. Chceme chránit náš styl života, naše zvyky a tradice. Naše svobody. Naší českou identitu. Žijeme příkladem – všemi prostředky proti sobeckosti, brutalitě a lžím současné vlády!

Proč pomáháte jen etnickým Čechům?

Jsme občanské hnutí vytvořené pro pomoc Čechům. Je mnoho organizací pomáhajících čistě romské či třeba vietnamské komunitě – žádná však pro podporu výhradně Čechů. Pokud existují organizace jako Romea apod., zaměřující se čistě na romskou a jinou menšinu, pak není žádný důvod nemít i organizace na pomoc Čechům.

Proč se na veřejných akcích maskujete a na fotografiích mažete obličeje?

Zakrývání vlastním obličejů v žádném případě neznamená stud za naše ideály či nedostatek hrdosti. Vystupujeme bez tváře.  Nejsme něčím víc než Vy.  Součástí tohoto projektu může být každý.  Zakrytím obličeje však ztěžujeme naší identifikaci a vyhýbáme se možné budoucí šikaně a perzekuci, které jsou již tradičně vlastenci v této zemi vystavováni. Důvod? Nám vlastencům není lhostejný osud naší země a českých lidí – jsme tedy první hradbou proti vládnoucím zločincům tohoto státu. Je neskutečným a neuvěřitelným faktem, že dnes můžete být trestáni i za pomoc vlastním lidem.