Administrace, Aktivismus, Komentáře

Otevřený dopis redakci Reflexu

Dne 8. ledna 2014 zareagoval známý magazín Reflex na naši soutěž, týkající se vlajek Evropské unie. Jelikož jsme bohužel nebyli kontaktování žádným novinářem a neměli jsme tedy možnost dát oficiální vyjádření či stanovisko k dané věci, reagujeme na dle našeho značně tendenční článek touto cestou. Dole si můžete přečíst kompletní otevřený email, směřovaný redakci časopisu Reflex. O tom, jak se bude celá věc vyvíjet, vás budeme informovat!

Celý příspěvek